Aktualne inwestycje

Zleceniodawca Nazwa inwestycji Termin realizacji
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. W Stężycy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca,
Szymbark, Potuły, Kamienica
Szlachecka, Borucino, na terenie
aglomeracji Stężyca
05.05.2018 – 31.08.2019
Gmina Cedry Wielkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Giemlice,
Długie Pole, Leszkowy
26.07.2017 – 31.06.2019
Gmina Kartuzy Zagospodarowanie wód
deszczowych w mieście Kartuzy
04.06.2018 – 30.09.2019
Gmina Trąbki Wielkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobowidz 09.01.2019 – 30.04.2020
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. W Stężycy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku ulicach Jałowcowej,
Zielonej i Kwiatowej
05.05.2017 – 30.04.2019
Gmina Cedry Wielkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cedry Wielkie
ul. Ogrodowa
13.05.2019 – 20.07.2019